Utredning: Ska mässlingsvaccin ges halvår tidigare?

På grund av mässlingsutbrottet i Göteborgs-området i slutet av förra året påbörjar nu Folkhälsomyndigheten en utredning för att bestämma om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund ska tidigareläggas.


Idag ges första dosen av MPR-vaccinet (kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) som del av barnvaccinationsprogrammet i Sverige vid 18 månaders ålder.

Det finns även möjlighet att ge vaccinet så tidigt som vid 12 månaders ålder, i samband med besök på BVC, om familjen till exempel ska resa till ett område med pågående mässlingsutbrott.

Nu utreder Folkhälsomyndigheten om MPR-vaccinet ska erbjudas tidigare, från 12 månaders ålder, med hänsyn till det pågående mässlingsutbrottet i Västra Götalandsregionen som började i slutet av förra året.

Utredningen kommer se över MPR-vaccinets effekt och säkerhet vid olika åldrar samt hur det kan påverka barnhälsovården och samhället i stort.

Tidigare i veckan beslutade Smittskydd och Central Barnhälsovård i Västra Götaland att barn från 12 månaders ålder kommer erbjudas MPR-vaccin när de besöker BVC.