Malaria

Om du reser till vissa tropiska länder finns det en stor risk att smittas av malaria. Det är en parasitsjukdom som innebär svår, oftast långvarig, feber och frossa. Många av de som bor i områden där malariasmittan förekommer, är resistenta mot malaria. De som reser till utsatta områden från till exempelvis Sverige däremot, behöver ett medicinskt skydd för att inte bli sjuka.


Malaria

Malaria smittas via anphelesmyggor.

Malaria – via myggor i tropiska områden

Malaria är en sjukdom som överförs till människor genom en typ av myggor som går under namnet anphelesmyggor. Den förekommer i de flesta tropiska områden.

Myggorna som kan smitta bär på en parasit, som vandrar över till människan när myggan sticker. Sjukdomen som bryter ut efter sticket kan vara mer eller mindre allvarlig, beroende på art. Totalt finns fyra arter av malariaparasiten.

Sjukdomsutveckling och symptom

Det vanligaste är att en infekterad person får svår frossa och feber efter ungefär en till tre veckor från sticket. Men det händer att det tar flera månader, till och med år, innan sjukdomen bryter ut. Ibland går symtomen över efter ett dygn, bara för att återigen drabba den sjuke med ett par dagars mellanrum.

I vissa fall får individen konstant feber. Vid denna typ av malaria finns risk för hjärnmalaria. Då behövs vård omgående. Organsvikt och blodbrist förekommer också, vilket gör att malaria kan vara en livshotande sjukdom. Sjukdomsutvecklingen är svårare för gravida kvinnor, och risken för missfall är hög.

Av de 500 miljoner människor som årligen drabbas av malaria, dör en miljon.

Medicin istället för vaccination

Det finns än så länge ingen vaccination som ger skydd mot malaria. Däremot går det att skydda sig genom att medicinera mot sjukdomen i förebyggande syfte, så att den inte blossar upp.

Medicinen tas i form av tabletter och en behandling påbörjas vanligen en vecka innan en resa och avslutas först fyra veckor efter det att personen rest hem igen. Behandlingen efter hemkomsten är lika viktig som under själva resan. Det finns en risk att parasiten finns i kroppen och vaknar till om behandlingen uphör i förtid.

Medicinen är inte säkert – så skydda dig

Den medicin som tas mot malaria är effektiv så länge parasiterna inte utvecklat resistens mot medlet. Tyvärr är resistens ett allt vanligare fenomen. Därför bör också andra åtgärder tas för att skydda sig. Då myggorna oftast sticker under skymning och natt är myggnät över sängen ett bra och enkelt skydd. Myggstift och heltäckande kläder minskar också risken för myggbett. Gravida kvinnor rekommenderas att om möjligt vänta med att resa över huvud taget.