Gula febern

Gula febern är en tropisk virussjukdom som skadar levern. Det medför att huden och ögonvitorna gulnar, vilket gett febern dess namn. Den som ska resa till områden där gula febern är utbredd kan vaccinera sig mot sjukdomen. Risken att smittas är dock liten.


Gula febern – sprids ofta via myggor

Gula febern är en sjukdom som beror på ett virus. Viruset förekommer främst i ekvatorialområdet, det vill säga i närheten av jordens ekvator. Den kan spridas mellan människor och djur och den främsta smittspridningen till människor sker genom bett från myggor. Däremot smittar inte gula febern människor emellan.

Gula febern-epidemier i vissa områden är inte helt ovanliga. Då omkommer ofta en mängd människor. Risken för att en turist ska smittas är dock liten, och risken kan minimeras med vaccination.

Sjukdomsförlopp och symptom

Det tar mellan tre till sex dagar från smittillfället fram tills dess att de första symtomen visar sig. Den som drabbas får feber, huvudvärk, värk i rygg och muskulatur samt mår illa. Frossa är inte ovanligt.

I svåra fall påverkar viruset leverns funktion, då levern inflammeras. Det gör att många sjuka blir gula i huden. Andra tecken på att levern är skadad är buksmärtor, blödningar och att andra kroppsfunktioner sviktar. Då gula febern beror på en virussjukdom finns få behandlingsalternativ.

Så fungerar vaccinationen

Det går att vaccinera sig mot gula febern. En dos håller i tio år och skyddar till 95 procent, vilket gör att vaccinationen anses säker. Vaccinet består av en försvagad variant av viruset, vilket medför en förhöjd risk för biverkningar.

Den som har ett nedsatt immunförsvar eller kvinnor som är gravida bör inte vaccinera sig. Äggallergiker eller MS-sjuka bör också avstå från vaccination. För friska personer är biverkningar ovanliga. De vanligaste efterverkningarna handlar om lokala rodnader, svullnad eller ömhet.

Vaccinera dig inför vissa resor

Vid resor till tropiska områden, framför allt i Afrika eller Sydamerika, rekommenderas vaccination. Det gäller även vid resor till flera storstäder i Sydamerika.

För inresa till vissa länder krävs vaccinationsintyg. Anledningen till kravet är inte att skydda individuella resenärer, utan att förhindra epidemier av sjukdomen. Då måste vaccinationen ha utförts minst tio dagar innan inresan. De som av hälsomässiga skäl inte kan ta vaccinet inför en resa, kan istället få ett särskilt intyg om detta som ersätter vaccinationsintyget.