Giftet bakom stelkramp syns för första gången i bild

Forskare vid Stockholms universitet visar för första gången hur tetanustoxinet ser ut i tredimensionell bild. Upptäckten kan bidra till utveckling av nya läkemedel som drar nytta av giftets unika egenskaper.

Tredimensionell bild av stelkrampsgiftet Tetanustoxin. Inklippt bild: Geoffrey Masuyer och Pål Stenmark.


Svenska forskare har skapat en tredimensionell bild av en av världens giftigaste ämnen, tetanustoxin, som orsakar stelkramp.

Med hjälp av bilden kan forskare lära sig mer om hur proteinet är uppbyggt, hur den binder till mänskliga celler samt få en bild av hur stelkrampsvaccinet ser ut.

Studien visar även att gift-molekylen kan byta form vid olika pH-värden. Det vill säga att i sur vätska ser proteinet ut på ett sätt men i neutral vätska ser den ut på ett helt annat, förklarar Pål Stenmark, som lett forskningsarbetet, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi tror att det här är ett sätt för giftet att anpassa sig till olika miljöer under sin resa i nervcellerna och för att hitta rätt väg till ryggmärgen. Man har tidigare inte vetat hur giftet ser ut eller att det förändrar sitt utseende vid olika pH.

Giftets resa från sår till ryggmärg

Tetanustoxin bildas av en speciell sorts bakterier som finns i jorden och kan växa i till exempel smutsiga sår. Giftet färdas sedan från såret till ryggmärgen där det kan orsaka livshotande krampanfall.

Ett liknande och mycket farligt gift är botulinumtoxin, som finns i botox. Men till skillnad från tetanustoxin stannar botulinumtoxin lokalt och ger förlamning istället för krampanfall.

Vad som ger de två gifterna så olika egenskaper är någonting som forskargruppen vid Stockholms universitet nu vill undersöka. Mekanismen bakom hur tetanustoxin rör sig från sår till ryggmärg kan hjälpa att ta fram läkemedel som också kan transporteras till ryggmärgen eller hjärnan.