Flera vaccindoser i en spruta med ny teknik

Ingenjörer vid MIT har utvecklat en ny metod för att leverera flera vaccin samtidigt, med hjälp av mikropartiklar.


Partiklarna, gjorda i en biokompatibel polymer, ser ut som pyttesmå kaffemuggar bara några hundra mikrometer (0,1 millimeter) breda. Muggarna kan fyllas med olika läkemedel eller vaccin som sedan sluts in med lock.

Med en spruta levereras alla partiklar in i blodet, när de bryts ner utsöndras vaccinet som en dos.

Polymermaterialet som partiklarna är tillverkade av kan anpassas att brytas ner vid olika tidpunkter. På så vis kan partiklarna tidsinställas att leverera vaccin eller läkemedel efter olika långa perioder.

Har utvärderats i möss

Än så länge har forskarna testat tekniken i möss och levererat vaccin som utsöndras efter 9, 21 och 41 dagar efter injektionen. Resultaten visar att inget läkemedel läckte ur partiklarna innan det förbestämda datumet och medicinerna gav jämförbar effekt som när de levererades med varsin spruta.

– Vi är mycket uppmuntrade av det här arbetet, för vi kan för första gången skapa ett bibliotek med små, inneslutna vaccinpartiklar, som programmeras att släppa på en exakt förutsägbar tid så att människor potentiellt kan få en enda injektion som i praktiken skulle kunna ha flera boosters redan inbyggda i den. Detta kan få en signifikant inverkan på patienter överallt, särskilt i utvecklingsländer där patientföljsamhet är särskilt dålig, säger Robert Langer, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

­Nu ska tekniken testas med olika vaccintyper, bland annat polio, med förhoppning att användas i människor i framtiden. En utmaning blir att utveckla mikropartiklar som kan hålla under en lång period, helst flera år, vid kroppstemperatur utan att brytas ned för tidigt.