Även vuxna bör vaccineras mot mässling och röda hund

För att nå Världshälsoorganisationens mål om att utrota sjukdomarna röda hund och mässling rekommenderas nu både vuxna och barn att vaccinera sig. Ann Lindstrand vid Folkhälsomyndigheten ser det som en viktig påminnelse för vuxna om hur viktig vaccinationen är, speciellt vid utlandsresa.


Det är den skandinaviska verifikationskommittén (SVC) som nu råder att alla svenska medborgare som inte haft mässling eller röda hund tidigare eller vaccinerat sig bör erbjudas vaccin oavsett ålder.

Regioner och landsting kan göra det möjligt för vuxna att få vaccination gratis.

Ann Lindstrand, chef vid enheten för vaccinationsprogram vid Folkhälsomyndigheten.

Ann Lindstrand är chef vid enheten för vaccinationsprogram vid Folkhälsomyndigheten och förklarar hur dessa rekommendationer ska bli verklighet.

– Detta är en allmän rekommendation som egentligen främst riktar sig till vuxna själva. Man bör till exempel tänka på att se över sina vaccinationer inför en utlandsresa. Sedan kan olika landsting och regioner fundera kring hur de ska implementera rekommendationen, om de ska göra det möjligt för vuxna att få vaccination gratis. Som det ser ut nu får man själv ta initiativet och betala för vaccination, säger Ann Lindstrand.

Att tänka på inför resan

I Sverige infördes vaccin mot röda hund och mässling som del av barnvaccinprogrammet under 1970-talet. Sedan slutet av 1980-talet sprids inte längre sjukdomarna i detta land tack vare att så många är vaccinerade.

Men virus som orsakar sjukdomarna cirkulerar fortfarande i världen. Genom smitta utomlands förekommer fortfarande fall i Sverige och det är framförallt vuxna som blivit sjuka. Enligt Ann Lindstrand är det viktigt att hålla sig uppdaterad om smittrisk när man planerar en resa.

– Man kan diskutera vaccinationer med sitt resebolag eller en vaccinationsbyrå. Men det är viktigt att komma ihåg att även länder i Europa är drabbade. Det var till exempel stora utbrott i Frankrike för några år sedan. Förra året var det inte så farligt i Östeuropa men man bör kika på aktuella rapporter för det land man ska resa till, när man ska resa, förklarar Ann Lindstrand.

De som idag utgör en riskgrupp för att smittas med röda hund och mässling i Sverige är:

  • Personer födda på 1960- och 1970-tal som inte insjuknade som barn eller inte vaccinerades när vaccin introducerades i barnvaccinprogrammet.
  • Personer som invandrat till Sverige och varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade.
  • Personer som avstått vaccination.

Vaccin ger skydd hela livet

Har man blivit vaccinerad som barn kan man vara säker på ett fullgott skydd.

– Vaccinet ger skydd hela livet. Kombinationsvaccinet mot mässling, röda hund och påssjuka kommer i två doser. Den första får man vid 18 månaders ålder och så mycket som 95 procent av de som får vaccinet får ett väldigt bra skydd. Den andra dosen ges i årskurs ett eller två och ser till att skyddet blir ännu högre. Rekommendationen är att få två doser någon gång under sin livstid. Anledningen att det ger ett så bra skydd är att de är fantastiskt effektiva vaccin, berättar Ann Lindstrand.

Skandinaviska verifikationskommittén

Den skandinaviska verifikationskommittén (SVC) är en oberoende grupp experter från Sverige, Danmark och Norge som har i uppgift att se till att Världshälsoorganisationens mål om att eliminera mässling och röda hund möts i dessa länder.