Fakta

Vilka vaccinationer behöver du?

I Sverige finns ett vaccinationsprogram som alla barn får. Några av dessa kan du behöva fylla på som vuxen. I Sverige kan du även behöva vaccinera dig mot influensa och TBE. Vaccinationer vid resa beror på land, vistelsetid och hur du ska leva där.

Detta ingår i barnvaccinationsprogrammet

I Sverige erbjuds och rekommenderas barn gratis vaccination mot nio livshotande eller mycket allvarliga sjukdomar. Vaccinerna ges från det att barnet är tre månader till årskurs 9. Några av vaccinerna går att få i kombinationssprutor.

Influensa

Influensa liknar en förkylning – men symptomen slår hårdare, inkubationstiden är kortare och sjuktiden längre. Influensa kan dessutom leda till komplikationer om du tillhör en riskgrupp.

TBE

TBE är en av de virussjukdomar i Sverige som kan spridas med fästingar i vissa områden. Viruset orsakar hjärninflammation med svår feber och huvudvärk. Ett bra skydd för de som bor eller vistas i dessa områden är en vaccination.

Borrelia & Fästingar

Fästingar kan sprida flera typer av sjukdomar till oss människor. De vanligaste sjukdomar som förknippas med fästingen är TBE och Borrelia. Båda innebär en infektion i kroppen, och kan ge svåra symptom. Det går att vaccinera sig mot TBE. Dessvärre är det inte möjligt med vaccinationer mot borrelia.

Hepatit A

Hepatit A är en form av gulsot. Den smittar lätt via vatten och livsmedel, men är den minst allvarliga formen av sjukdomen. Den som drabbas blir oftast frisk och är sedan immun mot sjukdomen. En vaccination mot hepatit A ger ett mycket bra skydd.

Hepatit B

Hepatit B är en form av gulsot som smittar genom blodtransfusioner, sexuell kontakt eller genom sprutdelning. Sjukdomsförloppet är ofta besvärligt och sjukdomen kan bli kronisk. För personer som lider förhöjd risk att drabbas av hepatit B finns det bra vaccin att tillgå.

Kolera

Diarrésjukdomen kolera drabbar framför allt områden där hygienen av olika skäl är undermålig, såsom i katastrofområden. För den som är frisk är sjukdomen oftast inte livshotande även om den är besvärlig. Det går dock att vaccinera sig mot sjukdomen.

Malaria

Om du reser till vissa tropiska länder finns det en stor risk att smittas av malaria. Det är en parasitsjukdom som innebär svår, oftast långvarig, feber och frossa. Många av de som bor i områden där malariasmittan förekommer, är resistenta mot malaria. De som reser till utsatta områden från till exempelvis Sverige däremot, behöver ett medicinskt skydd för att inte bli sjuka.

Stelkramp

Stelkramp är en otäck infektionssjukdom som beror på bakterier som finns i jord och mark. Även små sår kan ge upphov till stelkramp. I Sverige ingår stelkrampsvaccinationer i vaccinationsprogrammet för barn men i vuxen ålder kan det vara bra att förnya vaccinationen.

Rabies

Rabies är en omtalat och mycket fruktad sjukdom. Om sjukdomen bryter ut finns inte mycket att göra. Den som är utsatt för förhöjd risk kan vaccinera sig mot rabies. Det vaccin som finns mot rabies fungerar dessutom väl även efter smittotillfället.

Epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en mycket svår, men ovanlig sjukdom, som orsakas av en ganska vanligt förekommande bakterietyp som kallas meningokocker. Det går att vaccinera sig mot vissa former av epidemisk hjärnhinneinflammation, men inte alla.

Japansk hjärninflammation

Virussjukdomen japansk hjärninflammation är extremt ovanlig i Sverige, men förekommer i vissa områden i Asien. Risken att drabbas vid en vanlig turistresa, även till områden där sjukdomen förekommer, är mycket liten. Men i vissa fall kan det vara värt att vaccinera sig mot sjukdomen.

Gula febern

Gula febern är en tropisk virussjukdom som skadar levern. Det medför att huden och ögonvitorna gulnar, vilket gett febern dess namn. Den som ska resa till områden där gula febern är utbredd kan vaccinera sig mot sjukdomen. Risken att smittas är dock liten.

Difteri

Difteri är en svår sjukdom som blivit extremt ovanlig i Sverige, tack vare vaccinationer och god allmänhygien. För att fortsätta hålla sjukdomen borta från landets invånare pågår allmänna vaccinationer av alla barn och ungdomar i skolåldern. Difteri är vanligt i flera av våra nära grannländer.

Polio

Polio var förr en fruktad sjukdom även i Sverige. Tack vare ett omfattande och mycket effektivt vaccinationsprogram och bättre hygien är sjukdomen utrotad i vårt land. Den finns däremot kvar i andra länder, även sådana som ligger nära oss. Därför är poliovaccinationer fortfarande en del av vaccinationsprogrammet för barn.

Tyfoidfeber

Den i Sverige mycket ovanliga tyfoidfebern sprids i allmänhet genom förorenat vatten och mat. Den som drabbas behöver ofta sjukhusvård för att bli frisk igen. Vid resor till områden där tyfoidfeber förekommer kan i vissa fall en vaccination rekommenderas. Men vaccinationen ger inte alltid ett fullgott skydd.

Biverkningar vid vaccinationer

Nästan alla vaccin som finns på marknaden är väl utprövade och mycket säkra att använda. Trots detta är en vaccination ibland förenad med vissa biverkningar. De flesta biverkningar är oftast inte av särskilt allvarlig karaktär och går över efter en kort tid.

Allmänna råd vid vaccinering

I Sverige finns ett vaccinationsprogram som börjar från 3 månaders ålder. Du får då ett grundskydd mot en rad olika sjukdomar. Men om du planerar en utomlandsresa eller om du har ett arbete där du har en ökad risk för att infekteras av vissa sjukdomar borde du se över ditt vaccinationsskydd.