Tyfoidfeber

Den i Sverige mycket ovanliga tyfoidfebern sprids i allmänhet genom förorenat vatten och mat. Den som drabbas behöver ofta sjukhusvård för att bli frisk igen. Vid resor till områden där tyfoidfeber förekommer kan i vissa fall en vaccination rekommenderas. Men vaccinationen ger inte alltid ett fullgott skydd.


Tyfoidfeber – leder till blodförgiftning

Bakterien Salmonella typhi

Bakterien Salmonella typhi

Tyfoidfeber är en mycket svår sjukdom som orsakas av en salmonellabakterie vid namn salmonella typhi. Den utsöndras och sprids med mänsklig avföring.

Tyfoidfeber förekommer i hela världen, men den är mycket ovanlig i Sverige. Totalt drabbas mellan tio och tjugo svenskar av febern varje år. Av dessa har nästan alla smittats i tropiska eller subtropiska delar av världen. Tyfoidfeber är betydligt mer utbredd i länder och områden där de hygieniska förhållandena inte är tillfredsställande.

Förorenat vatten och förorenad mat kan göra att smittan sprids och individer med dåligt immunförsvar är mest utsatta för sjukdomen.

Sjukdomsförlopp och symptom

Det tar 10-14 dagar från smittillfället tills de första symtomen uppträder. Typiska tecken är att individen drabbas av hög feber, huvud- och muskelvärk, röda utslag på bålen och hosta. Förvirring är också vanligt.Den första tiden drabbas dessutom ofta den sjuke av förstoppning, något som sedan förvandlas till diarré.

Tyfoidfeber leder alltid till blodförgiftning, vilket gör den till en mycket allvarlig sjukdom. Sjukhusvård krävs oftast för att sjukdomen inte ska bli livshotande. Den huvudsakliga behandlingsformen är att ge antibiotika.

Så ser vaccinationen ut

Vaccinationer mot tyfoidfeber kan ges i form av injektioner eller oralt i form av tabletter. Den verksamma delen av vaccinationen via injektion består av de sockerarter som bakteriens kapsel är uppbyggd av. En sådan vaccination triggar immunförsvaret att tillverka antikroppar mot sjukdomen.

Den vaccination som inbegriper tablettintag består av en levande salmonella typhi-stam. Där har dock själva kapseln på bakterien avlägsnats, vilket gör att vaccinationen inte kan leda till själva sjukdomen. Däremot triggar det kroppen att skapa ett skydd i tarmslemhinnan mot sjukdomen. Den här typen av vaccination rekommenderas aldrig för personer som av någon anledning har ett nedsatt immunförsvar.

Biverkningar

När vaccinationen sker via injektioner är biverkningarna få. Lokala reaktioner som ömhet eller svullnad på huden kan uppkomma men försvinner ofta inom ett par dagar. Även det orala vaccinet har få biverkningar. Vissa upplever lättare feber eller mag- och tarmstörningar av mindre allvarlig art.

Vem bör vaccinera sig?

Personer från Sverige behöver sällan en vaccination mot tyfoidfeber, då risken för att bli smittad är liten. Men en vaccination rekommenderas för personer som planerar en längre vistelse i områden där tyfoidfeber är utbredd.

Effekten av vaccinationerna är inte hundraprocentig. Beräkningar visar att skyddet ligger mellan 50-80 procent. Det gör att individer som riskerar att utsättas för smitta ändå behöver vara försiktiga på sin resa. God hygien är viktig, inte minst handhygienen.