Allmänna råd vid vaccinering

I Sverige finns ett vaccinationsprogram som börjar från 3 månaders ålder. Du får då ett grundskydd mot en rad olika sjukdomar. Men om du planerar en utomlandsresa eller om du har ett arbete där du har en ökad risk för att infekteras av vissa sjukdomar borde du se över ditt vaccinationsskydd.


Allmänna råd om du ska vaccinera dig

I Sverige finns ett grundprogram som alla barn erbjuds. Det gör att vi alla har ett skydd mot de vanligaste farliga infektionssjukdomarna. För många är det här ett program som är fullt tillräckligt som skydd i det vanliga livet. Det gäller i alla fall så länge personen i fråga är fullt frisk, och inte reser utomlands.

Däremot behöver till exempel stelkrampsvaccinet uppdateras bland vissa grupper. Vissa grupper som är extra utsatta kan också behöva komplettera det grundläggande vaccinationsprogrammet med vaccinationer mot TBE (fästingburen infektionssjukdom), Hepatit B, difteri och pneumokockinfektion.

Vilka grupper som är i riskzonen varierar beroende på infektionsjukdom. Den som av vården bedöms vara i en riskgrupp erbjuds i allmänhet den typ av vaccination som krävs för ett fullgott skydd.

Influensan – om du tillhör riskgruppen

Varje år drabbas vårt land av någon form av influensaempidemi. Ibland sprids även andra typer av influensor, som hotar att omvandlas till en pandemi. För att minska risken för att riskgrupper blir sjuka, och för att stävja spridningen av influensorna erbjuder vårdenheten i vårt land vaccinationer för vissa grupper. Ibland erbjuds vaccinationer till alla.

Den senaste stora omgången av allmänvaccinering i Sverige var när svininfluensan hotade, och varje år erbjuds till exempel pensionärer och andra med mindre gott immunförsvar vaccinationer mot den influensa som inväntas just det året.

Vaccin mot tuffa allergier

De flesta allergiker klarar sig med de mediciner som finns till hands för att lindra symptomen. Men allergiker som besväras ordentligt av sitt handikapp, och som inte kan undkomma allergenerna, kan också överväg att försöka sig på att vaccinera sig mot sin allergi. Här kan allergiläkaren hjälpa till att ge råd.

Resor – beror på var du ska resa

Vi har i Sverige haft effektiva program för att utrota en mängd olika infektionssjukdomar. Det är inte alla i världen som är lika lyckligt lottade. Beroende på var i världen resan går, och vad det är tänkt att resan ska innehålla för miljöer, finns det olika sjukdomar att passa sig för. Många av dem går det att vaccinera sig mot, men inte alla.

I vissa fall känns vaccinationen väldigt aktuell, men i andra fall är risken att bli utsatt för den sjukdom som vaccinationen skyddar emot så liten att vaccinationen knappast lönar sig.

biverkning-vaccination

Kan orsaka stora biverkningar

Även om vaccinationer ger ett bra skydd mot den tänkta infektionssjukdomen medföljer ibland också vissa biverkningar. Det finns personer som blir riktigt sjuka, och som får bestående men av en vaccination.

Det handlar vanligtvis om allergiska reaktioner mot vaccinet, och eftersom ingen vet från början om man är allergisk, är det en risk som får räknas in i beslutet. Det är därför inte helt riskfritt att vaccinera sig, och därför bör varje beslut om vaccination behandlas nogsamt av den enskilde.

Kontakta gärna vårdcentralen för mer information om effekt, bieffekter och målgrupp för respektive vaccination. De kan hjälpa till med en individuell rådgivning.