Hepatit A

Hepatit A är en form av gulsot. Den smittar lätt via vatten och livsmedel, men är den minst allvarliga formen av sjukdomen. Den som drabbas blir oftast frisk och är sedan immun mot sjukdomen. En vaccination mot hepatit A ger ett mycket bra skydd.


Hepatit A

Gulsot kan ge symptom som gula ögonvitor.

Hepatit A – virus som orsakar gulsot

Hepatit A är en sjukdom som orsakas av virus och är en av de former av gulsot som kan drabba människan. Andra former av hepatit är B och C. Smittspridningen sker främst via förorenat vatten, livsmedel och bland injektionsmissbrukare.

Det vatten som kan sprida hepatit A är vatten som är förorenat av avloppsvatten. Viruset sprids då genom att det följer med i avföringen. Ungefär 100 personer drabbas av hepatit A i Sverige varje år. Sjukdomen förekommer i hela världen.

Sjukdomsbild och symptom

Namnet gulsot kommer sig av att hepatit A, B och C påverkar levern i så måtto att den orsakar leverinflammation. Många inser att de är sjuka efter ett par veckor när sjukdom vanligen bryter ut genom att de blir trötta, får feber, känner sig illamående och mår allmänt dåligt. I vissa fall känns inga symtom alls. Däremot blir ögonvitor och hud gulaktiga i färgen.

Hepatit A är en av de lindrigare gulsot-sorterna då den inte leder till någon kronisk sjukdom. Den som en gång varit sjuk i hepatit A, blir immun mot sjukdomen resten av livet.

Vaccination mot hepatit A

En vaccination mot hepatit A kan ges enskild eller kombineras med vaccination mot hepatit B. Skyddet är hundraprocentigt efter första dosen. Det tar ungefär en månad efter vaccinationen för kroppen att utveckla fullt skydd mot sjukdomen. Med två vaccinationer håller skyddet i minst tjugo år.

I många fall kan till och med vaccinationen utföras efter att en individ blivit smittad av viruset. För bästa effekt ska då vaccinationen ske inom två veckor. Det är ovanligt med allvarliga biverkningar av en hepatit A-vaccination. Lokala reaktioner såsom rodnad och svullnad tillhör de vanligaste biverkningarna, och de går oftast över på några timmar. Vissa upplever allmänna sjukdomstillstånd med huvudvärk, kräkningar, illamående och feber.

Störst risk utanför Europa

Hepatit A är ingen sjukdom som är utbredd i Sverige och andra västländer, även om det förekommer enstaka epidemier. Sjukdomen är ett desto större problem i länder utanför Europa, särskilt där hygienen är eftersatt. Vid resa till länder utanför Europa rekommenderas vaccination.

Vaccinationer rekommenderas också personer med arbeten där risken för smitta anses hög, som till exempel viss vårdpersonal.