Detta ingår i barnvaccinationsprogrammet

I Sverige erbjuds och rekommenderas barn gratis vaccination mot nio livshotande eller mycket allvarliga sjukdomar. Vaccinerna ges från det att barnet är tre månader till årskurs 9. Några av vaccinerna går att få i kombinationssprutor.


I barnvaccinationsprogrammet ingår vaccin mot:

  • Difteri – bakterie som kan skada hjärta, njurar och nervsystem
  • Kikhosta – bakterie som kan ge livshotande luftvägsinfektion hos barn
  • Stelkramp – bakterie som gör att musklerna krampar, kan bli livshotande
  • Polio – virus som kan skada ryggmärgen och orsaka förlamning
  • Haemophilus influenzae typ b (Hib) – bakterie som kan ge bland annat hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, infektioner kan vara livshotande eller ge permanenta hjärnskador, krampanfall eller dövhet
  • Pneumokocker – bakterie som kan ge livshotande hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning eller permanenta skador, vaccinet ger skydd mot flera olika pneumokocker, framförallt de som ger allvarliga infektioner
  • Mässling – virusinfektion som kan ge allvarliga och livshotande följdsjukdomar, lunginflammation eller hjärninflammation, en av de vanligaste dödsorsakerna för barn i världen
  • Påssjuka – virussjukdom som ger svullna spottkörtlar, kan leda till hjärnhinneinflammation och testikelinflammation, pojkar kan bli sterila om de drabbas efter puberteten
  • Röda hund – virussjukdom som kan ge fosterskador om gravida smittas
  • Humant papillomavirus (endast för flickor) – virus som smittar vid sexuell kontakt och är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer, orsakar även kondylom

Vissa vaccinationer ges i kombination

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib ges som en spruta. Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund ges också som en spruta (MPR-vaccinet). Vaccin mot pneumokocker är egentligen flera vaccin mot 10 till 13 olika typer av pneumokocker i en spruta.

Vaccinationsschema

När det är dags för barnet att få en vaccination är det vårdnadshavare för barnet som får en kallelse.

Ibland erbjuds vaccin mot hepatit b, tuberkulos, influensa och pneumokocker (för äldre barn) som del av vaccinationsprogrammet. Det kan vara för barn i speciella riskgrupper men vissa landsting har bestämt att erbjuda dessa extra vaccin till alla barn oavsett riskgrupp.