Regeringen beslutar om vaccin mot rotavirus

Regeringen har fattat beslut om att vaccination mot rotavirus ska ingå i det nationella vaccinationsprogammet för barn, detta enligt budgetförslaget 2018.


Regeringen avser införa vaccination mot rotavirus i barnvaccinationsprogrammet enligt budgetförslaget för 2018. Men exakt när vaccinationer kommer införas är inte klar än.

Vaccination mot rotavirus finns tillgängligt via flera län och regioner redan men genom att införa vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet blir det tillgängligt, kostnadsfritt för alla i Sverige.

I samma budgetförslag beslutas att vaccination mot hepatit B inte längre kommer ingå i barnvaccinationsprogrammet. Kostnadseffektivitet lyfts som anledning till att vaccinationen tas bort. Men i praktiken erbjuds redan vaccination mot hepatit B till spädbarn i hela Sverige sedan 2016, enligt Folkhälsomyndigheten.

Vad är rotavirus?

Rotavirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar mag- och tarminfektioner. Infektioner är vanligast bland barn mellan 6 månader och tre år. I Sverige leder rotavirus mycket sällan till dödsfall men i världen skördar viruset över 200 000 liv varje år, framförallt barn under 5 år.