Stelkramp

Stelkramp är en otäck infektionssjukdom som beror på bakterier som finns i jord och mark. Även små sår kan ge upphov till stelkramp. I Sverige ingår stelkrampsvaccinationer i vaccinationsprogrammet för barn men i vuxen ålder kan det vara bra att förnya vaccinationen.


Stelkramp – få drabbas tack vare vaccin

Stelkramp, även kallat tetanus, kan uppstå när ett sår blir infekterat. De bakterier som orsakar sjukdomen finns i jord, smuts och i tarmarna hos de flesta djur både här i Sverige och utomlands.

Trots att bakterien förekommer såpass rikligt i miljön omkring oss är det extremt få personer som drabbas av stelkramp i Sverige. Det beror på att de allra flesta har ett fullgott skydd, tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet.

Så yttrar sig stelkramp

När bakterierna kommer in i såret hos en icke-vaccinerad person kan de få fäste och orsaka en elak infektion. Den elaka infektionen beror på att bakterierna bildar ett gift som stoppar nervimpulser från ryggmärgen.

De första symtomen kommer ofta efter tre dygn upp till tre veckor efter smittotillfället. Då uppträder ofta muskelkramper som gör mycket ont. Kramperna startar ofta i ansikte och nacke men sprider sig sedan mot armar, bål och ben. Den utlösande faktorn för kramperna är inte sällan beröring av området eller höga ljud.

För att förhindra sjukdomens utbrott kan immunglobulin ges. Antibiotika samt motgift mot toxinet kan häva sjukdomsförloppet. För att förhindra att personen ifråga dör av kvävning sövs ibland patienten ner i respirator. Den som får adekvat vård i rätt tid har stora chanser att överleva.

Vaccination mot stelkramp

I Sverige ges ett fullgott skydd mot stelkramp till alla barn. Vaccinationen ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. De två första vaccinationerna ges redan vid tre och fem månaders ålder och ger grundskyddet. Grundskyddet erbjuder, om påfyllning ges vid de kommande tillfällena i programmet, ett näst intill hundraprocentigt skydd.

Påfyllning ges enligt programmet vid ett års ålder, vid fem-sexårsåldern samt vid fjorton- till sextonårsåldern. Vaccinationen består av det toxin som stelkrampsbakterierna utsöndrar, i avaktiverad form. Biverkningarna är få. Om de uppträder består de oftast av rodnad och ömhet där vaccinationen givits eller feber. Symtomen försvinner oftast efter en kortare tid.

Vem bör vaccinera sig?

Barn som följer det allmänna vaccinationsprogrammet behöver inte bekymra sig om att få stelkramp. Skyddet som ges via de normala vaccinationerna är mycket gott.

Vuxna vars grundskydd är äldre än tio år, eller om tjugo år gått sedan senaste vaccinationen, bör dock se över sitt skydd. Det hjälper inte att vaccinera sig efter en skada för att skydda sig mot sjukdomen. I så fall krävs istället immunglobulin för att förhindra sjukdomens utveckling.