Hepatit B

Hepatit B är en form av gulsot som smittar genom blodtransfusioner, sexuell kontakt eller genom sprutdelning. Sjukdomsförloppet är ofta besvärligt och sjukdomen kan bli kronisk. För personer som lider förhöjd risk att drabbas av hepatit B finns det bra vaccin att tillgå.


Hepatit B smittar genom sex och blod

Hepatit B smittar genom direktkontakt människor emellan. Smittorisker föreligger vid blodtransfusioner där givaren är smittad, via sprutor (missbrukare) eller vid sexuell kontakt.

Sjukdomen kan också överföras från kvinna till barn under graviditeten. Inkubationstiden är upp till sex månader och sjukdomsförloppet kan vara i flera månader. Under inkubationstid liksom under sjukdomstiden är den som är sjuk också smittosam. Vissa blir aldrig smittfria.

Symptom – gula ögonvitor

Symtomen för hepatit B är desamma som för hepatit A. Vanligen får personer som drabbas av hepatit B symtom som illamående, kräkningar, feber och blir trötta. Ögonvitor liksom hud gulnar, då levern inflammeras. En del lider av ledvärk och klåda. Barn får sällan biverkningar av viruset, men är ändå smittbärare för andra.

Hepatit B kan bli kronisk och akut

De symtom som hepatit B orsakar pågår ofta under en längre tid än vid gulsot av sorten hepatit A, och kan leda till värre konsekvenser för den drabbade.

Den kan bli akut, även om det är ovanligt, och i vissa fall blir sjukdomen kronisk, med konstant leverinflammation. Risken finns att patienten över tid drabbas av skrumplever eller levercancer.

Så fungerar vaccinationen

Hepatit B kan förebyggas med hjälp av vaccination. Vaccinet som erbjuds har hög effekt och erbjuder ett skydd som varar i upp till femton år.

hepatit-b-bredI flera länder har vaccinet blivit en del av det allmänna vaccinations-programmet för barn och ungdomar. Det gäller dock inte i Sverige. I Sverige anses smittorisken låg. Däremot är den betydligt högre i andra länder, inte minst i Asien, Afrika och Sydamerika. I vissa områden är så många som upp till 20 procent av befolkningen smittbärare.

Vaccinationen ger ett fullgott skydd fyra veckor efter injektion. Ofta ges vaccinet i ett kombinationsvaccin som ger skydd både mot hepatit A och B. Även personer som riskerar att redan ha smittats kan vaccinera sig för att skydda mot ett utbrott av sjukdomen. Då ges vaccinationen ofta i kombination med immunglobulin.

Om du ska vaccinera dig

Den som ska resa till högriskländer och barn och vuxna som befinner sig i högre risk för smitta bör vaccinera sig mot hepatit B. Bland de individer som anses ha högre risk för smitta är bland annat barn vars familj består av minst en person som är smittad.

I vissa fall erbjuds också vaccinationer till personal inom specifika vårdyrken. Få individer drabbas av biverkningar. Om det uppstår någon biverkning handlar det oftast om värk eller ömhet på den del av huden där vaccinationen gavs. Det förekommer även att individer drabbas av huvudvärk och irritabilitet, men det är mycket ovanligt.