Så vet du om du är immun mot mässling

De senaste veckorna har ett utbrott av mässling drabbat Göteborgsområdet. Mässling är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom men det finns två sätt att få livslångt skydd.


Mässling orsakas av ett virus och ger hög feber, hosta och typiska hudutslag. I ungefär en av fem fall leder infektionen dessutom till komplikationer som öroninflammation och lunginflammation. I sällsynta fall kan mässling leda till hjärninflammation.

Det finns två sätt att bli immun mot mässling:

  1. Du har redan haft sjukdomen. Om du redan haft mässling får du livslångt skydd och kan inte drabbas igen.
  2. Du har fått två doser av vaccinet mot mässling.

Beroende på när du är född har du förmodligen skydd mot mässling på grund av någon av dessa två anledningar. Men vissa åldersgrupper är i riskzonen, då vaccination inte erbjöds till alla eller enbart gavs i en dos.

Ditt skydd mot mässling baserat på din åldersgrupp:

Född innan 1960: De allra flesta födda innan 1960 har haft mässling som barn och är immuna.

Födda mellan 1960 och 1980: Under denna period började vaccination introduceras i Sverige och några har fått en eller två doser av vaccinet. En del har också haft mässling och är därför skyddade. De som är i riskzonen att smittas av mässling är de som inte blivit vaccinerade eller bara fått en dos.

Födda mellan 1981 och 2015: Sedan 1982 vaccineras alla barn i Sverige mot mässling vid 18 månaders ålder. Därmed har alla barn födda efter 1981 fått två doser vaccin och är skyddade mot mässling.

Födda 2016 eller senare: Barn under 18 månader är i riskzonen att smittas med mässling då de inte ännu fått sin vaccination.

 

Personer födda mellan 1960 och 1980 kan komplettera sin vaccination mot mässling om de enbart fick en dos som barn. Om du inte fått en vaccination alls eller aldrig haft sjukdomen kan du också få vaccinet.