TBE

TBE är en av de virussjukdomar i Sverige som kan spridas med fästingar i vissa områden. Viruset orsakar hjärninflammation med svår feber och huvudvärk. Ett bra skydd för de som bor eller vistas i dessa områden är en vaccination.


TBE

TBE – virus som smittar genom fästingar

TBE, Tick Borne Encefalitis, eller fästingburen encefalitis, är en virussjukdom som smittas via fästingar i vissa områden i vårt land. Den kan snabbt överföras när fästingen biter igenom huden och varje år drabbas upp till 200 individer i Sverige. Dödsfall förekommer, men det är sällsynt. Den som en gång haft TBE blir immun mot sjukdomen.

Så yttrar sig TBE

TBE ger hjärninflammation och med den kommer hög feber och svår huvudvärk.

Symtomen kommer ofta en till två veckor efter att fästingen spritt smittan. Det är inte ovanligt att symtomen försvinner efter några dagar, bara för att återkomma igen. Barn får oftast färre och mildare symtom än vuxna. Ibland kommer även sjukdomen med symtom som kramper och förlamningar.

De flesta blir helt bra efter inflammationen, men en så hög andel som 30 procent får bestående eller långdragna men. De yttrar sig främst i en bestående trötthet, störningar av minnesfunktioner, koncentrationssvårigheter och i vissa fall även förlamningar. När sjukdomen väl brutit ut finns inget bot, utan behandlingen som sätts in är främst symtomlindrande.

Smärtstillande medel vid värk, dropp vid problem med mat- och näringsintag är några av de symtomlindrande insatserna.

Vaccination mot TBE

Grundvaccineringen inbegriper tre injektioner med ett visst intervall. Dos två tas mellan en till tre månader efter att den första vaccinationen givits. Efter de två första doserna ges ett 90-procentigt skydd. Efter tre doser är skyddet nästan totalt. Den tredje dosen ges normalt året efter de två första vaccinationerna. Därefter bör ytterligare vaccinationer ges med tre till fem års mellanrum, beroende på vilken ålder individen som vaccineras har.

Äldre personer bör vaccinera sig var tredje år. För att få ett fullgott skydd bör vaccinationer mot TBE påbörjas i god tid innan individen riskerar att utsättas för smitta. Biverkning av vaccinationer mot TBE är ovanliga, men svullnad, rodnad och ömhet på injektionsstället kan förekomma. Vissa får också diarré, lätt feber eller kräkningar. Symtomen upphör efter en kort tid.

Vem bör vaccinera sig?

Vaccinationer mot TBE ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn som vi har i Sverige. Däremot rekommenderas vaccination för de som bor eller vistas i områden där fästingar har noterats sprida sjukdomen. Det gäller framför allt de som vistas utmed de södra delarna av ostkusten och i Mälardalsområdet. Då området där de fästingar som kan sprida TBE ständigt blir större, inkluderas alltfler människor i riskgruppen.

TBE förekommer också i våra grannländer såsom Baltstaterna, Finland, Åland och i stora delar av Centraleuropa. De som planerar en längre vistelse där, med vistelse i naturen, bör också fundera på att vaccinera sig.