Biverkningar vid vaccinationer

Nästan alla vaccin som finns på marknaden är väl utprövade och mycket säkra att använda. Trots detta är en vaccination ibland förenad med vissa biverkningar. De flesta biverkningar är oftast inte av särskilt allvarlig karaktär och går över efter en kort tid.


Biverkningar – därför drabbas du

Varje vaccin är särskilt utprovat efter de behov det ska täcka. Olika vaccin är också uppbyggda på olika sätt. Moderna vacciner är ofta byggda på avdödade virusstammar, men det finns också vaccin som bygger på levande stammar. De senare har en tendens att ge något fler biverkningar.

Gemensamt för i princip alla vacciner av olika slag är dock att de triggar immunförsvaret att agera och bilda antikroppar mot den sjukdom som vaccinationen ska skydda mot. Det är när immunförsvaret reagerar som de flesta biverkningar uppstår. I vissa fall kan även andra ämnen i vaccinet ge biverkningar.

Lokala reaktioner är vanligast

Till de vanligaste biverkningarna som en vaccination kan ge är lokala reaktioner vid injektionsstället. Det kan handla om en rodnad i huden och värk eller svullnad där vaccinationen skett. Eksem kan också blossa upp.

Om en lokal reaktion uppstår sker det ofta inom ett par dygn efter vaccinationen och går över på några timmar. I sällsynta fall kan reaktionen bli omfattande och långvarig samt påverka närliggande leder. Om flera vaccinationer mot samma sjukdom sker ökar risken för lokala reaktioner. Vanligaste behandlingen mot dessa bieffekter är smärtstillande medel som innehåller paracetamol, ibuprofen eller naproxen.

Feber när immunförsvaret reagerar

De flesta typer av vaccinationer kan orsaka feber i kroppen. Febern beror, liksom de lokala reaktionerna, på att immunförsvaret reagerar vid vaccinationen.

Vad gäller inaktiverade vacciner, kommer då febern inom ett par dygn. För de vaccinationer som innebär injektioner med ett försvagat vaccin kan det dröja längre. Det kan ta upp till tolv dygn innan febern är ett faktum.

Feber i samband med vaccinationer behandlas på samma sätt som de lokala reaktionerna, det vill säga med smärtstillande.

Lymfkörtlarna kan förstoras

Det är inte helt ovanligt att lymfkörtlarna förstoras efter en vaccination. Förekomsten av förstorade lymfkörtlar är vanligast vid injektioner med levande, försvagade, vacciner. Reaktionen uppstår inom en vecka efter vaccinationen.

Oftast behövs ingen behandling alls, utan problemet går över av sig självt, men i vissa fall kan dock förstoringen bli påtaglig och besvärande, och då bör en läkare kontaktas.

Svimanfall under behandlingen

Det händer att en person svimmar strax efter vaccinationen. Orsaken är nästan alltid att individen som vaccineras spänt sig rejält inför injektionen. Om det är uppenbart att svimanfallet beror på att individen spänt sig behövs ingen behandling alls.

Däremot bör personer som vet om att de är känsliga för injektioner be om att få ligga ner under vaccinationen.

svimma-vaccination-vaccin

Olika sjukdomstillstånd av vaccinering

Det är inte helt ovanligt att en vaccination leder till ett sjukdomstillstånd som liknar det som medlet ger ett skydd mot. Vid vissa vaccinationer kan magen bli orolig. Det yttrar sig vanligen i form av illamående, kräkningar eller dålig matlust.

En vaccination mot rotavirus kan också orsaka diarré, gaser i magen och sura uppstötningar. I de allra flesta fall går besvären över efter några dagar.

Svininfluensan – omtalade biverkningar

En av de mer omtalade vaccinationskampanjerna i Sverige är den som skedde mot svininfluensan. En omfattande kampanj bidrog till att merparten av de skolungdomar och en stor del av den vuxna befolkningen i landet vaccinerade sig mot sjukdomen.

Biverkningarna har varit få, men i vissa fall har vaccinationen lett till svåra biverkningar. De vanligaste inbegriper ömhet och influensaliknande symtom, något som också var förväntat. En mer allvarlig form, om än sällsynt, har varit uppkomsten av narkolepsi, ansiktsförlamning eller rubbad känsel.

Uppföljning och utredning av de mer allvarligare biverkningarna och utbredningen av dessa som kan härledas till vaccinationskampanjen pågår fortfarande.