Polio

Polio var förr en fruktad sjukdom även i Sverige. Tack vare ett omfattande och mycket effektivt vaccinationsprogram och bättre hygien är sjukdomen utrotad i vårt land. Den finns däremot kvar i andra länder, även sådana som ligger nära oss. Därför är poliovaccinationer fortfarande en del av vaccinationsprogrammet för barn.


Polio – smittar via orent vatten

Vaccination mot polioPolio är en virussjukdom som också går under namnet barnförlamning. Orsaken till det mer folkliga namnet är att sjukdomen förr drabbade främst barn, och att förlamning var en av de möjliga följderna. Smittvägarna är framför allt via orent vatten och via avloppsvatten.

Symptom

Viruset angriper nervsystemet, så som ryggraden. De första symtomen är bland annat trötthetskänslor, huvudvärk, kräkningar och illamående. Cirka en halv procent av de som drabbas får bestående men av sjukdomen i form av förlamningar i benen eller andra kroppsdelar.

Även den som blir frisk riskerar att insjukna igen i något som kallas för postpolio. Då har viruset legat inaktivt i kroppen men av någon anledning blivit aktivt igen. Den som drabbas kan då uppleva smärtor i muskler, värk i leder, känslan av att vara nedkyld samt andningssvårigheter.

Många poliodrabbade har problem med rörelseförmågan resten av livet samt kronisk värk, särskilt de som drabbas i vuxen ålder. Men det är värt att notera att de allra flesta inte alls påverkas av viruset. Dessa kan dock ändå sprida viruset till andra.

Polio är idag utrotad från Sverige

Polio var vanligt i Sverige fram till 1960-talet. Vissa år rådde rena polioepidemier i landet. Sedan år 1963 anses dock sjukdomen som utrotad. Det kan vi tacka utvecklingen av poliovaccinet för, liksom de allt mer hygieniska förhållanden vi lever under.

Andra delar av världen är inte lika lyckligt lottade. I ett globalt perspektiv är polio fortfarande ett stort problem. Men eftersom de flesta svenskar har ett bra skydd, drabbar det sällan den som reser. Personer som inte har ett fullgott skydd, bör å andra sidan vaccinera sig inför en resa.

Så ser vaccinationen ut

De vacciner som finns mot polio har i princip ett hundraprocentigt skydd. I Sverige används ett inaktiverat vaccin, vilket leder till att ytterst få individer drabbas av biverkningar. Om de förekommer handlar de oftast om rodnader och svullnader där injektionen skett, eller feber. I sällsynta fall kan febern bli hög.

Vaccinationer i andra länder kan innebära att ett aktivt försvagat vaccin ges. Det tas då i form av orala droppar. Detta vaccin ger något fler biverkningar. För att vaccinationen ska ge ett så långvarigt skydd som möjligt ges flera doser av vaccinet efter varandra, med en viss tidsföljd.

Ingår i vaccinationsprogrammet

Då poliovaccinationer ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet får de flesta barn i Sverige ett fullgott skydd mot polio. Vaccinationer sker vid tre månaders ålder, vid fem månaders ålder, vid tolv månaders ålder samt när barnet är mellan fem och sex år gammalt.

Trots att sjukdomen anses utrotat i Sverige, och inte ett enda nytt fall rapporterats in sedan år 1977 fortsätter poliovaccinationen av alla barnkullar. Att upphöra med poliovaccinationer skulle öppna dörren för en eventuell ny epidemi. Den som inte har ett fullgott skydd mot polio kan besöka närmaste vårdcentral för rådgivning.