Influensa

Influensa liknar en förkylning – men symptomen slår hårdare, inkubationstiden är kortare och sjuktiden längre. Influensa kan dessutom leda till komplikationer om du tillhör en riskgrupp.


Så smittar influensa och så länge är du sjuk

influensaSmittar som förkylning

Influensa är ett virus och smittas precis som en förkylning – både via luft och genom kontakt.

Inkubationstid för influensa

En till fyra dagar efter att du har blivit smittat bryter symptomen ut.

Sjukdomstid

Sjukdomstiden är oftast sju till tio dagar men kan ibland vara upp mot tre veckor. Febern brukar dock avta efter tre till fem dagar.

När slutar influensa att smitta?

Under hur lång tid du smittar andra varierar men smittsamheten är allra största de första dagarna. Så länge du har feber är du dock smittsam.

Influensa eller förkylning – symptomen skiljer sig

Influensa slår något hårdare än förkylning. Ofta insjuknar du kraftigt med snabbt stigande feber. Medan vid förkylning är det bara i vissa fall du får feber och då i mildare grad.

Andra symptom på influensa är värk i huvud, muskler och i vissa fall även ögonmuskler. Detta på ett mycket kraftigare sätt än vid förkylning då man bara kan känna av en viss smärta i leder och muskler och då den inte är lika ihållande.

Hård torrhosta, snuva i form av rinnande klart snor och halsont är också vanliga vid influensa.

Vaccination – bästa sättet för att förebygga influensa

Vaccinera dig i tid för influensan

Det bästa sättet för att skydda dig mot influensan är att vaccinera dig. Två veckor efter vaccinationen har du ett skydd mot influensan.

Vaccinera dig varje år

Tänk dock på att du måste vaccinera om dig varje år då nya mutationer av influensaviruset ständigt kommer.

Riskgrupper bör vaccinera sig

Om du befinner dig i en riskgrupp så rekommenderas det att du vaccinerar dig. Detta är främst för personer över 65 år och de som har en hjärt- eller lungsjukdom då dödligheten är som störst i denna grupp.

Andra personer som bör vaccinera sig är barn och vuxna som har en kronisk sjukdom, diabetes eller nedsatt immunförsvar.

Influensa hos gravid

Gravida kvinnor bör också vaccinera sig då de räknas som en riskgrupp. Särskilt viktigt blir det för gravida med underliggande kronisk sjukdom.

Nässprayvaccin för barn

Barn kan vaccineras med ett försvagat vaccin i form av nässpray. Detta kan ges till barn mellan två år till 18 år.

Behandling vid influensa

Risken för komplikationer för friska ungdomar och vuxna är väldigt låg. Influensan kommer att läka ut av sig själv.

Här är det bäst att behandla sig själv eller sitt barn med mycket vila och vätska.

Feber och värk i kroppen kan dämpas med smärtstillande receptfria läkemedel.

Det finns läkemedel mot influensa men endast med en begränsad effekt. Dessa läkemedel bör också då tas precis i insjuknandet och är oftast bara aktuell för riskgrupper.

När krävs läkarvård?

Om du drabbas av influensa och tillhör en riskgrupp bör du söka vård då du har en högre risk för komplikationer.