Japansk hjärninflammation

Virussjukdomen japansk hjärninflammation är extremt ovanlig i Sverige, men förekommer i vissa områden i Asien. Risken att drabbas vid en vanlig turistresa, även till områden där sjukdomen förekommer, är mycket liten. Men i vissa fall kan det vara värt att vaccinera sig mot sjukdomen.


Japansk hjärninflammation

Viruset sprids genom myggor i Asien.

Japansk hjärninflammation – i Asien

Japansk hjärninflammation, eller japansk encefalit som det också heter, är en sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen förekommer framför allt i Sydostasien, särskilt i länder som Vietnam, Korea, Indien och Nepal.

Den sprids via myggor människor emellan eller mellan människor och djur. Myggan som sprider sjukdomen till människor trivs bra runt grisar, varmed områden och platser med en stor mängd grisar i nämnda länder kan anses som högriskområde. Som tur är drabbar japans encefalit mycket sällan turister på besök.

Sjukdomsförlopp och symptom

Den som insjuknar gör det mellan fem och femton dagar efter smittotillfället. Till en början är symtomen ganska abstrakta och liknar den för influensa. Huvudvärk, förvirring samt förlamningar är inte helt ovanliga. En person kan till slut hamna i koma eller dö på grund av sjukdomen.

Efter sjukdomsutbrottet kan också vissa kroniska besvär uppkomma. Det kan handla om dövhet och känslomässig instabilitet. Det är svårt att behandla sjukdomen när den väl brutit ut, eftersom sjukdomen orsakas av ett virus. Behandlingen består oftast i att säkerställa den sjukes kroppsfunktioner, inklusive andning och energiintag.

Så fungerar vaccinationen

Det förekommer vaccinationer mot japansk hjärninflammation i Sverige, på begäran av enskilda individer som kan anses ha förhöjd risk att få sjukdomen. 96 procent av de som får en vaccination får ett bra skydd redan efter första dosen. Hur länge skyddet varar är dock än så länge okänt.

Fler än tio procent av de som tar vaccinet upplever bieffekter som muskelsmärta, huvudvärk och smärta på huden där injektionen utförts. En relativt stor andel personer har också drabbats av nässelutslag, andningssvårigheter och svimningsanfall.

Vaccinera dig vid vissa resor

Den som planerar en resa till ett högriskland och som avser att vistas på landet under en längre tid bör överväga en vaccination.

För att få ett gott skydd krävs två på varandra efterföljande vaccinationer. Intervallet mellan injektionerna ska vara fyra veckor.