Rabies

Rabies är en omtalat och mycket fruktad sjukdom. Om sjukdomen bryter ut finns inte mycket att göra. Den som är utsatt för förhöjd risk kan vaccinera sig mot rabies. Det vaccin som finns mot rabies fungerar dessutom väl även efter smittotillfället.


Rabies – ett dödligt virus

Rabies är en dödlig virussjukdom som smittar mellan vissa djur och som också kan överföras till människor. Sjukdomen kan orsakas av flera olika virus-sorter. För att smittas av rabies krävs att personen ifråga blir biten av en smittad hund, räv, katt eller en fladdermus. I vissa fall kan även ett djur som slickar på ett öppet sår överföra sjukdomen.

Rabies finns för närvarande inte i Sverige, men den förekommer i Europa även om den är ganska ovanlig. I Asien, Afrika samt i Nord- och Sydafrika är rabies mer utbredd.

Sjukdomsbild och symptom

När en individ blir smittad av rabies sätter sig viruset i de nervbanor som det kommer i kontakt med. Viruset vandrar sedan mot hjärnan, där det också orsakar stor skada.

Hur lång tid detta tar, beror på var på kroppen smittan kommit in. De första symtomen visar sig när viruset nått ryggmärgen och inbegriper domningar och smärtor, främst där bettet sitter. Andra symtom är ångest och oro. När sjukdomen eskalerar blir symtomen värre och sväljsvårigheter, huvudvärk, förvirring, aggressivitet och andra mentala störningar drabbar den sjuke.

Om sjukdomen går så långt att den bryter ut är chansen att överleva liten. Dödsorsaken är främst att sjukdomen till slut angriper de delar av hjärnan som reglerar andningen. Men eftersom smittotillfället sällan går den drabbade obemärkt förbi, finns stor chans att hindra sjukdomen från att bryta ut, genom en vaccination. I vissa fall ges också immunglobulin i samband med vaccinationen.

Vaccination mot rabies

Den vaccination som erbjuds som förebyggande åtgärd, eller efter att risken för att smitta redan skett, bör ske i tre steg för bästa effekt. En grundvaccination innebär tre doser med vissa givna intervaller och det tar drygt en månad att få grundskyddet. Efter ett år bör en påfyllningsvaccination ske.

Vem bör vaccinera sig?

Risken att drabbas av rabies anses liten inom Europa. Även i andra världsdelar är risken liten, för den som inte aktivt utsätter sig för sällskapsdjur som kan vara smittade. Vissa högriskfaktorer finns dock.

De som arbetar med skogsbruk eller jordbruk och veterinärer och djurvårdare och som arbetar inom områden där rabiessmitta finns bör tänka över om vaccination kan vara ett alternativ. Den som befarar att de blivit smittade bör vaccinera sig omgående.