Epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en mycket svår, men ovanlig sjukdom, som orsakas av en ganska vanligt förekommande bakterietyp som kallas meningokocker. Det går att vaccinera sig mot vissa former av epidemisk hjärnhinneinflammation, men inte alla.


Epidemisk hjärnhinneinflammation kan ge allvarliga konsekvenser

Meningokocker förekommer naturligt och är vanligtvis ofarliga för oss människor. Men ibland kan meningokocker orsaka såväl blodförgiftning som infektion i hjärnhinnorna. Det drabbar cirka 100-400 människor per år och i andra delar av världen förekommer hela epidemier av epidemisk hjärnhinneinflammation.

Varför detta sker, är forskarna något osäkra på. Vad de vet däremot, är att sjukdomen är allvarlig. En del får bestående men med skador på hjärna och nervsystem. Hela fem procent av de som drabbas avlider av sjukdomen. De flesta blir dock helt återställda, tack vare snabb och effektiv sjukvård.

Symptom och sjukdomsförlopp

Den som drabbas av epidemisk hjärnhinneinflammation får ofta en mängd olika symptom. Bland de vanligaste är svår huvudvärk och feber, illamående och kräkningar. Det är också vanligt att individen upplever en ökad känslighet mot ljus och höga ljud, blir förvirrad och känner sig omtöcknad.

Bland de mer synliga symtomen är de blödningar i huden som ofta uppträder. Blödningarna syns i form av röda utslag och/eller blåmärken. Stelhet i nacken tillhör också de vanligare symtomen. I vissa fall får den som drabbats även kramper och kan bli medvetslös.

Behandlingen mot epidemisk hjärnhinneinflammation bör sättas in snarast. Då krävs ofta intravenös antibiotika för att få kontroll över sjukdomen. I de flesta fall behandlas även närstående, av preventiva skäl.

Så fungerar vaccinationen

Det finns flera typer av meningokocker som kan orsaka epidemisk hjärnhinneinflammation. Mot vissa av dem finns ett vaccin, men inte alla.

Då de flesta fall i Sverige också orsakas av en typ av meningokocker som det inte finns någon vaccination för, anses det inte nödvändigt att vaccinera sig mot meningokocker via det allmänna vaccinationsprogrammet. Det finns inte heller några rekommendationer att vaccinera sig alls så länge en individ inte tänker bege sig ut på resa. De vacciner som finns skyddar mot vissa typer av meningokocker, och kan tas av personer över två års ålder.

vaccin-hjarnhinneinflammation

Vaccinera dig vid vissa resor

Däremot rekommenderas vaccinationer vid resa till områden där epidemier av sjukdomen är vanliga, det vill säga i flera länder som finns mellan Sahara och ekvatorn. Det gäller inte minst under tiden mellan januari och maj, då epidemierna vanligtvis drabbar områdena. Personer som besöker arabiska länder rekommenderas vaccination mot meningokocker under vissa tider.

Vid inresor till vissa länder och områden krävs ett intyg om att en vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation har utförts. Det gäller bland annat Saudiarabien och till Mecka under pilgrimstiden.