Vilka vaccinationer behöver du?

I Sverige finns ett vaccinationsprogram som alla barn får. Några av dessa kan du behöva fylla på som vuxen. I Sverige kan du även behöva vaccinera dig mot influensa och TBE. Vaccinationer vid resa beror på land, vistelsetid och hur du ska leva där.


vilka vaccinationer behöver jag?

Foto: Lower Columbia College

Vaccinationer ger skydd mot en viss typ av infektioner. Vissa håller en livstid, medan andra behöver uppdateras med jämna mellanrum för att ge avsett skydd.

I vissa fall behövs även flera grundvaccinationer för fullgott skydd.

Vanliga vaccinationer i Sverige

Influensan

Varje år cirkulerar minst en form av influensa i vårt land. Influensor kan se ut på många olika sätt, vilket gör att varje influensa behöver sitt vaccin.

Många äldre, och ibland även yngre, erbjuds årligen vaccinering mot den influensa som kommer att drabba landet en tid inför epidemins ankomst till vårt område på jorden.

TBE

Många väljer också att vaccinera sig mot TBE, en infektionssjukdom som sprids av fästingar i vissa områden i vårt land.

Vaccinationsprogrammet för barn

I Sverige finns ett helt vaccinationsprogram som de allra flesta barn får ta del av. Det kallas allmänna vaccinationsprogrammet.

I programmet ingår vaccinationer mot difteri, polio, kikhosta, stelkramp, mässling, HPV, difteri, röda hund, påssjuka och haemophilus infuenzae. Stelkrampen bör uppdateras med jämna mellanrum i vuxen ålder för att ge ett aktivt och varaktigt skydd.

Läs mer om vad som ingår i barnvaccinationsprogrammet här.

Har du fyllt 30 år?

Då borde du fundera på att förnya vissa vaccinationer så som stelkramp, prata med din vaccinationsmottagning.

Vaccin vid resor

Vid de flesta resor rekommenderas vaccination mot hepatit A och B.

Men beroende på vilket land du ska resa till kan du behöva skydd mot Gula Febern, Kolera, Japansk encefalit, rabies, tyfoidfeber, tuberkulos, rotavirus och difteri.

Vaccinera dig mot allergier

Vaccinationer kan även användas för att stävja en allergi. Det kan handla om en päls- eller pollenallergi som påverkar den enskilde negativt. Vaccinationerna för att trigga kroppens immunförsvar löper över en längre tid, och kan handla om upprepade injektioner eller intag av vaccinet i tablettform.

Många blir av med allergisymtomen helt och hållet efter fullgjord behandling, men alla blir inte helt bra från sin allergi. Behandlingen ska alltid ske i samråd med en allergiläkare.