Säkert för gravida att använda influensamedicin

Stor studie meddelar att behandling med läkemedel mot influensa under graviditet innebär ingen risk för skada hos barnet.


Havande kvinnor som blir sjuka i säsongsinfluensa har en ökad risk för allvarlig sjukdom och död. Det finns även en ökad risk att graviditeten slutar med en för tidig födsel eller att barnet dör.

En ny registerstudie publicerad i British Medical Journal med 700 000 kvinnor och deras barn stärker de tidigare studier och bekräftar att läkemedel influensa är säkra att använda under graviditeten.

Myndigheter i både USA och Europa rekommenderar därför att gravida kvinnor som kommit i kontakt med smitta eller blivit sjuka i influensa kan behandlas med antivirala läkemedel i form av neuraminidashämmare.

– Vi är naturligtvis glada men inte så förvånade att vi fick dessa negativa resultat. Det känns väldigt bra att ha ett så stort material och att vi nu kan uttala oss mer säkert om riskerna vid exponering under graviditet, säger Sophie Graner, förlossningsläkare och forskare i läkemedelsepidemiologi vid Karolinska Institutet, som lett studien.

Studiens resultat visar att det inte fanns någon signifikant ökad risk för missbildningar eller andra komplikationer som för tidig födsel, låg födelsevikt, dödföddhet eller dödlighet under de första 28 veckorna i livet hos barnet om mamman ätit neuramidashämmare under graviditeten.