Influensa sprids lättare än tidigare trott

Personer som är sjuka med influensa sprider en stor kvantitet virus i luften de andas ut och smittar lätt andra, även om de inte nyser eller hostar.


Många tror att influensa främst sprids genom nysningar eller hosta från en infekterad person samt via kontaminerade ytor. Ny forskning visar att influensavirus sprids ännu lättare än så.

Studien tog hjälp av 142 personer med bekräftad influensa som undersöktes i en sluten kammare. Där mättes virus i luften när personen hostade, nös, pratade eller bara andades.

– Vi fann att influensafall kontaminerade luften runt dem med smittsamma virus bara genom att andas, utan att hosta eller nysa, säger Donald Milton, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Han förklarar vidare att personer med influensa genererar smittsamma aerosoler, små droppar som förblir hängande i luften en lång stund, även om de inte hostar och speciellt de första dagarna de är sjuka.

Resultaten understryker därför vikten av att hålla ytor i hemmet och på arbetsplatsen rena samt att tvätta händerna hela tiden för att minska risken för smitta medan att undvika personer som hostar inte nödvändigtvis är ett bra skydd. Däremot ska man stanna hemma från jobb och undvika offentliga platser när är eller börjar känna sig sjuk för att minska spridning av influensa.