Risk för narkolepsi två år efter vaccinationen

En ny studie visar att de som vaccinerade sig mot svininfluensan hade en ökad risk att drabbas av narkolepsi hela två år efter vaccinationen. Tidsgränsen idag på åtta månader har kritiserats från flera håll då många inte har fått den ersättning de anser sig ha rätt till.


Risk för narkolepsi två år efter vaccinationen

Den som har narkolepsi drabbas av plötsliga sömnattacker, oftast flera gånger per dag.

Efter massvaccinationen mot svininfluensan så upptäcktes biverkningar av vaccinet. Vaccinet, som å andra sidan räddade liv, ökade även risken för den kroniska sömnsjukdomen narkolepsi.

200 svenskar har därefter fått ersättning från Läkemedelsförsäkringen på grund av narkolepsi så som för sjukvårdskostnader och inkomstförluster.

Men många personer har fått avslag på sin ansökan. Detta eftersom de fick narkolepsi mer än åtta månader efter vaccineringen. Åtta månader är nämligen den tidsgränsen som är dragen för hur lång tid efter vaccinet som du har en förhöjd risk för att få narkolepsi.

Tidsgränsen har dock kritiserats av narkolepsiforskare för att vara för snäv. I Finland valde myndigheterna att studera sjukdomsrisken efter svininfluensavaccineringen och kom nu fram till att risken är förhöjd upp till två år efter vaccineringen. Och inte åtta månader som tidigare påståtts.

Läkemedelsförsäkringen i Sverige kommer nu att göra en egen bedömning för att se hur detta ska appliceras i Sverige.