Rabies är tillbaka i Sverige

Ny studie från Uppsala universitet visar att Sverige inte längre kan betecknas som ett rabiesfritt land.


Sverige har ansetts som fri från rabies bland däggdjur sedan 1896.

I studien upptäcktes antikroppar mot ett rabiesvirus (typ EBLV) i fladdermöss som fångats i södra och mellersta Sverige. Antikropparna uppfanns i blodet men med genteknik upptäcktes även DNA från viruset i saliven.

Totalt undersöktes 452 fladdermöss som samlats in vid 20 olika platser i Skåne och Småland mellan 2008 till 2013. Antikroppar mot viruset i blodet tyder på att fladdermössen nyligen varit infekterade med rabies men de visade inte tecken på att vara smittade när de testades.

Samma typ av rabiesvirus har hittats hos fladdermöss i våra grannländer Norge, Danmark, Finland. Risken att det kan smitta människor är liten men kan inte helt uteslutas.

Om en människa blir smittad och börjar visa symtom slutar infektionen alltid i dödsfall. Det är enbart med omedelbar behandling efter att ha smittats som infektionen kan stoppas. I behandlingen ingår ett vaccin och immunoglobulin.

Sverige har ansetts som fri från rabies bland däggdjur sedan 1896.

 

UPPDATERING: Folkhälsomyndigheten menar att Sverige fortfarande kan klassas som ett rabiesfritt land då Världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) fortfarande klassar ett land som rabiesfritt även om det förekommer rabiesliknande virus hos fladdermöss.