Rabies är tillbaka i Sverige

Ny studie från Uppsala universitet visar att Sverige inte längre kan betecknas som ett rabiesfritt land.


Sverige har ansetts som fri från rabies bland däggdjur sedan 1896.

I studien upptäcktes antikroppar mot ett rabiesvirus (typ EBLV) i fladdermöss som fångats i södra och mellersta Sverige. Antikropparna uppfanns i blodet men med genteknik upptäcktes även DNA från viruset i saliven.

Totalt undersöktes 452 fladdermöss som samlats in vid 20 olika platser i Skåne och Småland mellan 2008 till 2013. Antikroppar mot viruset i blodet tyder på att fladdermössen nyligen varit infekterade med rabies men de visade inte tecken på att vara smittade när de testades.

Samma typ av rabiesvirus har hittats hos fladdermöss i våra grannländer Norge, Danmark, Finland. Risken att det kan smitta människor är liten men kan inte helt uteslutas.

Om en människa blir smittad och börjar visa symtom slutar infektionen alltid i dödsfall. Det är enbart med omedelbar behandling efter att ha smittats som infektionen kan stoppas. I behandlingen ingår ett vaccin och immunoglobulin.

Sverige har ansetts som fri från rabies bland däggdjur sedan 1896.

 

UPPDATERING: Folkhälsomyndigheten menar att Sverige fortfarande kan klassas som ett rabiesfritt land då Världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) fortfarande klassar ett land som rabiesfritt även om det förekommer rabiesliknande virus hos fladdermöss.

chat
expand_more

Behöver du hjälp att hitta information?

clear