Polioviruset får nytt vaccin

Under kommande två veckor ska 155 länder byta från det etablerade, orala poliovaccinet till ett nytt.


Polioviruset är mycket smittsamt och orsakar förlamning i barn. I 1988 påbörjades ett massvaccinationsprogram av Världshälsoorganisationen, WHO som minskat fall av polio i världen med 99%. Det ses som en av världens största segrar för folkhälsan.

De länder som använder det orala poliovaccinet ska byta till en nyare version. Det ska ske helt synkroniserat i de 155 länder som använder vaccinet och kommer att ta två veckor.

polio oral vaccin

Ett barn får det orala poliovaccinet.

Varför byter vi vaccin?

Poliovaccinet har funnits i två format: en spruta och en oral dos. Sprutan är säkrast, men också dyrast och endast sjukvårdspersonal kan ge den. Sprutan används i de flesta utvecklade länder och har ingått i Sveriges barnvaccinationsprogram sedan 1965.

Den orala dosen är billig, nästan vem som helst kan ge de få dropparna i munnen på ett barn. Men vaccinet innehåller en levande, försvagad variant av viruset. Det viruset kommer finnas i barnets avföring en tid efter vaccinationen. I länder med dålig sanering kan viruset hamna i avlopp som smittar andra barn. Till en början är viruset från det orala vaccinet fortfarande försvagat men om det förflyttar sig från barn till barn kan det förändra sig och bli farligt igen. När det orala vaccinet började användas var detta inte ett stort problem eftersom nyttan av vaccinet var större en de få fall där viruset i vaccinet orsakat förlamning i andra barn. Nu när polio är nästintill utrotat är det här plötsligt den största orsaken till smitta. Förra året blev 74 barn förlamade av polio i världen och 37 av dem orsakades av viruset som kom från det orala vaccinet.

Vad kan gå fel när vi byter vaccin?

Polioviruset finns i tre typer: typ 1, 2 och 3. Det gamla, orala vaccinet skyddade mot alla tre former men det nya skyddar enbart mot typ 1 och 3. När det nya vaccinet sätts in kommer barn inte längre vara skyddade mot typ 2 av polioviruset. Det bör inte vara ett problem eftersom den varianten inte har synts till sedan 1999 och har deklarerats utrotad. Däremot om det gamla vaccinet med försvagat virus av misstag används igen i framtiden kan typ 2 varianten spridas och infektera barn som inte är skyddade.

WHO och USAs smittskyddsinstitut, CDC, har förberett sig för ett eventuellt utbrott av typ 2 poliovirus så att de snabbt ska kunna begränsa spridningen.