Ny studie: därför fick barn narkolepsi av vaccin

Forskare kan ha upptäckt varför vaccinet Pandemrix, som togs fram mot svininfluensan 2009, orsakade narkolepsi hos barn och unga. Anledningen tros vara en olycklig slump.


Det var 2009, inför hotet om att svininfluensan skulle utvecklas till en global pandemi, som massvaccineringar Pandemrixmed Pandemrix genomfördes i bland annat Sverige. Året efter började det dock komma in rapporter om att vaccinet gett upphov till att barn och unga utvecklat sjukdomen narkolepsi – en sjukdom som ger upphov till plötsliga sömnattacker och rubbad nattsömn. Enligt en uppföljning från läkemedelsverket från 2011 fanns 150 fall av narkolepsi kopplade till vaccineringen i Sverige. I Finland har man rapporterat en niofaldig ökning av narkolepsi hos barn som blivit vaccinerade med Pandemrix och i Sverige är ökningen fyrafaldig. Efter att dessa rapporter började komma in 2010 väcktes också starkt kritik mot massvaccineringen.

Nu tror forskare från bland annat Finland och USA att man har upptäckt anledningen till att vaccinet orsakade narkolepsi hos vissa patienter, skriver vetenskapsjournalisten Per Snaprud i DN.

I studier har man nämligen jämfört Pandemrix med vaccinet Focteria, som inte gav upphov till några sådana biverkningar. Det man upptäckte var att Pandemrix innehöll mycket högre halter av ett visst virusprotein. Just detta protein visade sig av en slump också vara väldigt likt en mottagare för hormonet hypokretin i hjärnan.

Hypokretin reglerar sömn och vakenhet i kroppen och forskarna tror nu att likheten mellan proteinet och mottagaren inneburit att vissa patienter utvecklat antikroppar som angrep både influensavirus och hypokretinmottagare. När mottagarna angreps av antikroppar kunde hormonet hypokretin inte längre reglera vakenhet, vilket ledde till narkolepsi. Forskare i Finland har bland annat hittat dessa dubbelverkande antikroppar i blodprover hos tjugo barn som blev vaccinerade och som sedan utvecklade narkolepsi. Hos dessa barn hittade man dock också en genetisk känslighet för att utveckla sjukdomen.

Att den här allvarliga bieffekten missades beror enligt Per Snaprud på att den är så ovanlig (en på tiotusen drabbas) att det inte upptäcks i vanliga kliniska studier. Per Snaprud är också noga med att påpeka att även om detta influensavaccin i vissa fall gav upphov till väldigt allvarliga biverkningar så är de vanliga vaccinerna mot säsongsinfluensor väl beprövade och att betrakta som säkrare än pandemivacciner. Förhoppningen är också att de här nya rönen även ska leda till säkrare vacciner vid nästa pandemiska influensa.