Myggfälla med människolukt effektiv mot malaria

En ny myggfälla som använder sig av människolukt har testats på en liten ö i Kenya där fall av malaria har sjunkit dramatiskt.


På den lilla ön Rusinga i Kenya testas en ny myggfälla för att minimera spridningen av malaria som insekterna bär på och kan smitta människor.

Fällan använder sig av lukt som liknar människor för att attrahera myggor och placeras utanför strax utanför huset.

Efter införandet av fällorna har befolkningen av malaria-bärande myggor sjunkit med 70% på ön och fall av malaria bland människor har minskat med 30%.

121587_web

Myggfällan drivs av solceller och sprider en människodoft för att locka myggor till fällan. Bild från Wageningen University.

Idag används myggmedel för att döda insekter i länder som är speciellt drabbade av malaria. Dessa medel är inte miljövänliga och dessutom blir insekter ofta resistenta efter en period.

Efter succén på ön Rusinga hoppas forskare bakom studien att fällan ska fungera lika bra på myggor som sprider sjukdomar som Zika och dengue. De myggorna är attraherade av samma mänskliga doft som de som sprider malaria.

Uppskattad av lokalbefolkningen

Myggfällorna behöver elektricitet för att drivas men eftersom det inte finns någon central el station på ön installerades även solceller på hustaken för att genomföra studien. Solcellerna gav inte bara el åt myggfällorna utan tillät även befolkningen att börja använda lampor i hemmet och ladda mobiler. En mycket uppskattad förbättring i livskvalitet för invånarna på ön.