Många barn vaccineras – men mässling ökar

Nästan alla föräldrar i Sverige vaccinerar sina barn. Trots det ökar antal fall av mässlingen.


mässlingen

Huden efter tre dagar med mässlingen.

Vaccination mot mässling ingår i barnvaccinationsprogrammet. Något som 97-98 procent av alla tvååringar tar del av. De flesta sjukdomar i vaccinationsprogrammet är därför under god kontroll, men just antal mässlingsfall ökar.

Av de 167 fall som drabbats av mässlingen var 82 procent av dessa ovaccinerade. De flesta hade smittats utomlands.

Eftersom mässlingen är en så pass allvarlig sjukdom då den orsakar infektioner som kan ge hjärnskador så anser Folkhälsomyndigheten att vården måste bli bättre på att misstänka mässlingen.

Många som drabbades av mässlingen och som sökte vård för detta fick till en början inte rätt diagnos.