Ingen ökad risk för sällsynt syndrom efter HPV-vaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har utrett om vaccin mot livmoderhalscancer ger ökad risk för sällsynta sjukdomar.


hpv-vaccinEfter att Danmark slog larm om att HPV-vaccinet var kopplat till sällsynta syndrom som POTS och CRPS gjorde EMA en utredning om vaccinet var orsaken till de allvarliga biverkningarna. CRPS är ett kroniskt smärttillstånd som kan ge smärta i armar eller ben. POTS ger ökad hjärtfrekvens speciellt när man sätter eller ställer sig upp och kan ge symtom som yrsel, illamående eller svimning.

De meddelar efter noggrann granskning att risken inte är större om man har tagit vaccinet som bland annat går under namnet Gardasil.

HPV-vaccinet skyddar mot humant papillomvirus som kan leda till livmoderhalscancer. I Sverige erbjuds Gardasil till alla flickor i årskurs fem och sex. Folkhälsomyndigheten står nu i kast med att bedöma om HPV-vaccinering även ska erbjudas till pojkar.