Hepatit dödligare än AIDS

Dödsfall som följd av infektioner med hepatit har ökat kraftigt sedan 1990-talet till att bli en ledande dödsorsak i världen.


hepatitis-virus-dead

Animation av hepatit B virus

Infektion med hepatitvirus kan orsaka både leversjukdomar och cancer. Hepatit är nu en ledande dödsorsak i världen, större än AIDS, tuberkulos eller malaria enligt en rapport från England publicerad i the Lancet.

Forskare bakom studien förklarar att dödsfall av sjukdomar som tuberkulos och malaria har sjunkit sedan 90-talet med dödsfall orsakat av hepatitviruset ökat. Sedan 1990 har dödsfall orsakat av virushepatit stigit med 63% från ungefär 890 000 fall till 1,45 miljoner i 2013. Samma år dog 1,3 miljoner människor av AIDS världen över.

Hepatitvirus orsakar leversjukdomar

Hepatit A kan smitta via förorenat vatten och livsmedel medan hepatit B och C smittar via blod och sexuell kontakt, vanligt bland missbrukare som delar sprutor. Hepatit B och C kan orsaka kroniska leversjukdomar som även ökar risken för cancer. Många är omedvetna av att de är smittade av hepatit men det går att testa sig genom ett blodprov. Behandling kan då förebygga allvarliga leversjukdomar.

Vacciner finns mot både hepatit A och B, vaccin mot hepatit B erbjuds av dessutom i vissa landsting i Sverige genom barnvaccinprogrammet. Behandling av infektioner med hepatit C har också förbättrats de senaste åren men priset är fortfarande högt.