Har malariaparasit utvecklat resistens?

Misstankar väcks om att malariamedicin inte längre fungerar.


Områden främst drabbade av malaria.

Områden främst drabbade av malaria.

Resistens mot den vanliga malariamedicinen har redan framkallats i Asien och nu verkar parasiten även blivit resistent i Afrika. Än så länge har bara en mindre studie på omkring ett hundra personer utförts men misstankarna ökar.

Inom 15 år vill FN helt utrota sjukdomen men utan alternativa läkemedel kan eventuell resistens bli ett stort hot. Enligt WHO var över 214 miljoner människor drabbade av malaria förra året varav 438 000 dog. Den vanligaste medicinen mot malaria är en kombinationsbehandling som innehåller bland annat artemisinin. Trots artemisinin-resistens kan medicinen bota malaria så länge malariaparasiten inte är resistent mot de andra läkemedlen i behandlingen. Men nu finns även tecken på en multiresistent parasit.