Gravida bör vaccinera sig inför influensasäsongen

Inför årets influensasäsong rekommenderar Socialstyrelsen att alla gravida ska vaccinera sig mot influensan.


Socialstyrelsen rekommenderar nu att alla gravida ska vaccinera sig mot influensan. Det är speciellt i slutet av graviditeten som kvinnans immunförsvar försämras och det finns som störts risk att kroppen ska stöta bort fostret om du som gravid skulle drabbas av influensan.

Vaccineringen är gratis för de som tillhör riskgrupperna, så som gravida efter vecka 16. Vaccinationen är inte skadligt på något sätt för fostret.