Genmanipulerade myggor förhindrar malaria

Forskare i USA har använt sig av en genmodifieringsteknik för att framställa myggor som är resistenta mot malariaparasiter.


En genmodifieringsteknik, kallad CRISPR-Cas9, har använts för att manipulera myggors arvsmassa och göra dem resistenta mot den parasit som orsakar malaria. Parasiten överförs till människor vid myggbett.

Idén är att de genmanipulerade myggorna ska släppas ut och fortplanta sig i världen. Därmed kan malariaresistens bland myggor föras vidare och stoppa spridning av sjukdomen. Malaria drabbar idag 214 millioner människor i världen enligt världshälsoorganisationen, WHO.

Nuvarande metoder för att bekämpa spridning av malaria inkluderar bland annat förebyggande medicin, myggnät och insektsmedel. Dessutom satsas det på framtida vacciner.