Ditt försvar mot årets influensa

Influensasäsongen är här. Vi ger dig de bästa tipsen för att skydda dig mot viruset och känna igen symtom och behandla om du skulle bli sjuk.


Årets influensasäsong började redan i december men brukar komma igång på allvar efter julledigheterna. Folkhälsomyndigheten förutspår att toppen kommer nås i februari.

influensa-vaccinFör att bäst skydda dig mot influensan bör du vaccinera dig. Speciellt om du tillhör en riskgrupp. Hälsovårdsmyndigheten rekommenderar att äldre, över 65 år, gravida kvinnor i andra eller tredje trimestern och personer med kroniska sjukdomar som svår astma, diabetes eller hjärt- och lungsjukdomar vaccinerar sig. Varje år framställs ett nytt influensavaccin för att bekämpa viruset. Ändå cirkulerar ibland nya varianter som vaccinet inte skyddar emot. I år har vaccinet god täckning eftersom inga nya varianter av viruset har upptäckts än.

Andra sätt att skydda dig själv och andra mot influensan är god handhygien och att stanna hemma om du är sjuk. Om du hostar eller nyser använd näsduk eller armveck.

Om du trotts allt blir sjuk bör du vara observant på symtom. Inkubationstiden är mellan en till fyra dagar. Den värsta delen av sjukdomen går över efter fem till sju dagar. Tyvärr finns inga symtom som är helt unika för influensa men vanliga symtom inkluderar:

1) Ont i muskler

2) Halsont och torrhosta

3) Trötthet och frossa

4) Hög feber och huvudvärk

5) Snuva

6) Dålig aptit och uttorkning

sjukhemmaSmå barn kan även drabbas av diarré, illamående, kräkningar och magont.

Influensan går inte att behandla med antibiotika eftersom det är ett virus. Istället ska du låta dig själv vila, få i dig mycket vätska och ta febernedsättande medicin vid behov.