Dags att vaccinera sig mot influensa

Den 9 november är alla landsting redo med vaccinationer mot influensa inför årets säsong. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vilka personer som löper högre risk än andra att drabbas av allvarlig sjukdom.


Tiden är här då influensan drar in som ett stort moln över Sverige. Att vaccinera sig är att föredra fastän vaccineffekten inte är hundraprocentig. Vaccinet gör ofta att sjukdomen blir aning lindrigare hos dem som ändå drabbas och skyddar mot svår sjukdom och död.

På deras hemsida rangordnar Folkhälsomyndigheten vilka som bör vaccinera sig då de ligger i riskgruppen:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, såsom kol och svår astma
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och så kallad sekretstagnation (till exempel extremt fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – diabetes melitus
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Alla människor som även tar hand om eller bor med någon med kraftig immunförsvar rekommenderas också vaccination.

De flesta som blir vaccinerade får ett vaccin som innehåller tre olika sorters influensavirus exempelvis Vaxigrip eller Fuarix. Eventuella biverkningar är oftast milda och går över snabbt.

Än så länge är influensaaktiviteten fortsatt låg i hela Sverige enligt Folkhälsomyndighetens influensarapport. Under vecka 43 rapporterades fyra fall av influensa A. Fallen rapporterades från Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland.

Smittar som förkylning

Influensa är ett virus som smittas precis som en förkylning – både via luft och genom kontakt. Några enkla tips för att minska risken för att bli smittad är att tvätta händer ofta och noggrant med tvål och vatten. Undvika att röra vid ögon, näsa och mun samt undvika nära kontakt med personer som du vet redan är sjuk.