10 miljoner i ersättning till narkolepsidrabbade efter vaccin

I en debattartikel i SvD skriver representanter för Socialdemokraterna och Alliansen om en ny lag angående ersättning för dem som drabbats av narkolepsi efter vaccination mot svininfluensan.


PandemrixErsättningen kommer vara upp till 10 miljoner kronor per person. Det är Läkemedelsförsäkringen som försäkrat vaccinet Pandemrix som ersätter läkemedelsskadorna. Staten kommer även träda in där försäkringen inte kan ersätta hela beloppet.

Efter H1N1-pandemi i 2009 vaccinerade sig många i Sverige med vaccinet Pandemrix. Sedan dess har ungefär 450 fall av narkolepsi som följd av vaccinet rapporterats.

I SvD artikeln presenteras andra tillägg till lagförslaget som togs fram i 2014. Framförallt kommer åldersgräns för ersättning tas bort. I det tidigare förslaget skulle bara individer som var under 20 år vid vaccinationstillfället få ersättningar. Risken för narkolepsi efter vaccinationen ansågs högre för yngre individer men nu har man sett att även äldre personer hade risk för och drabbades av narkolepsi, därför de också kommer få möjligheter till ersättning.

Partirepresentanterna förklarar i artikeln att narkolepsi är en neurologisk och kronisk sjukdom som i högsta grad påverkar personens framtida livssituation och möjligheter. De hoppas att den statliga ersättningen ska ”kunna bidra till att drabbade och deras familjer känner en stabilitet och trygghet i framtida försörjning”.